Szkolenie
Kurs
Konsultacje

O szkoleniach

Langolian oferuje swoim Klientom następujące typy szkoleń:
 

Szkolenia otwarte

 • Miejsce: sala szkoleniowa Langolian.
 • Termin: wyznaczony przez Langolian.
 • Czas trwania: szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9.00 i trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna wynosi 45 minut) do godziny 16.00. Około godziny 13.00 przewidziana jest przerwa obiadowa.
 • Program: realizacja programu standardowego.
 • Sprzęt: zapewnia Langolian.
 • Poczęstunek, obiad: zapewnia Langolian.
 • Liczebność grupy: w zależności od ilości zgłoszeń.
 • Cena szkolenia: dostępna w katalogu szkoleń dla konkretnego terminu.

W cenę szkolenia wliczono:

 • poczęstunek
 • obiad
 • materiały dla uczestników
 • książka związana z tematyką szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenie zamknięte:

 • Miejsce: dowolne (w siedzibie firmy Klienta, w sali Langolian).
 • Termin: ustalony z Klientem.
 • Czas trwania: ustalony z Klientem, możliwa zmiana godzin, w których odbywa się kurs, także jego skrócenie, wydłużenie.
 • Liczebność grupy: ustala Klient, możliwe szkolenia indywidualne i grupowe.
 • Program: możliwość dostosowania programu do potrzeb Klienta.
 • Sprzęt: ustalane z klientem, realizacja szkolenia na sprzęcie Klienta lub Langolian.
 • Poczęstunek, obiad: ustalony z Klientem.
 • Cena szkolenia: każde szkolenie zamknięte jest wyceniane indywidualnie.

Szkolenia indywidualne:

 • Miejsce: dowolne (w siedzibie firmy Klienta, mieszkaniu / domu, w sali Langolian).
 • Termin: ustalony z Klientem.
 • Czas trwania: ustalony z Klientem, możliwa zmiana godzin, w których odbywa się kurs, także jego skrócenie, wydłużenie.
 • Program: możliwość dostosowania programu do potrzeb Klienta.
 • Sprzęt: ustalane z Klientem, realizacja szkolenia na sprzęcie Klienta lub Langolian.
 • Poczęstunek, obiad: ustalony z Klientem.
 • Cena szkolenia: każde szkolenie indywidualne jest wyceniane indywidualnie.